Slutrapport över möjliga minskningar av kommunala kostnader

Slutrapport från landskapsregeringens arbetsgrupp som utrett möjliga minskningar av kommunala kostnader.

Dokument: