Ett tillgängligt Åland

På den här sidan hittar du bl.a. Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2017-2020.

Tillgänglighetsinventering

Landskapsregeringen låter utföra en systematisk inventering av samtliga byggnader och miljöer dit allmänheten har tillträde eller där kontinuerligt arbete bedrivs.

Genom bilagorna i bilagerutan kan du ta del av följande tillgänglighetsinventeringar som landskapsregeringen genomfört och ta del av de åtgärdsförslag om utarbetats:

  • Tillgänglighetsinventering av de åländska besöksmålen Jan Karlsgården, kronohäktet Vita Björn och Kastelholms slott 
  • Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård 
  • Tillgänglighetsinventering av Ålands lagting 
  • Tillgänglighetsinventering av Eckerö post- och tullhus
  • Tillgänglighetsinventering av Bomarsunds fästningsområde, utemiljöer
  • Tillgänglighetsinventering av Naturstigar / Järsö, Nåtö, Herrön 

Inom ramen för Kraftsamling för tillväxt och inflyttning (Team Åland), har landskapsregeringen beviljat medel för tillgänglighetsinventering inom besöksnäringen på Åland. 

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 26.2.2019