Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ett tillgängligt Åland

På den här sidan hittar du bl.a. Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2022-2025.

Tillgänglighetsinventering

Landskapsregeringen låter utföra en systematisk inventering av samtliga byggnader och miljöer dit allmänheten har tillträde eller där kontinuerligt arbete bedrivs.

Genom bilagorna i bilagerutan kan du ta del av följande tillgänglighetsinventeringar som landskapsregeringen genomfört och ta del av de åtgärdsförslag om utarbetats:

  • Tillgänglighetsinventering av de åländska besöksmålen Jan Karlsgården, kronohäktet Vita Björn och Kastelholms slott 
  • Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård 
  • Tillgänglighetsinventering av Ålands lagting 
  • Tillgänglighetsinventering av Eckerö post- och tullhus
  • Tillgänglighetsinventering av Bomarsunds fästningsområde, utemiljöer
  • Tillgänglighetsinventering av Naturstigar / Järsö, Nåtö, Herrön 

Inom ramen för Kraftsamling för tillväxt och inflyttning (Team Åland), har landskapsregeringen beviljat medel för tillgänglighetsinventering inom besöksnäringen på Åland. 

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 9.10.2017 kl. 13:08
Uppdaterad 3.6.2022 kl. 11:32