Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tvärvillkorsguide, 2022 (pdf)

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt.

Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om tvärvillkor och checklistan för tvärvillkor.

Ämne: 
Näringsliv och företagande
Publicerad 16.3.2018 kl. 10:04
Uppdaterad 23.3.2022 kl. 15:44