Tvärvillkorsguide, 2022 (pdf)

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt.

Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om tvärvillkor och checklistan för tvärvillkor.

Dokument: