Utredning om äldres roll i ekonomin på Åland

Ålands landskapsregering har låtit ta fram en utredning om äldres roll i ekonomin på Åland, nu och i framtiden. Utredningen utgör ett underlag för landskapsregeringens äldrepolitiska program. Utredningen utgår från den demografiska utvecklingen och undersöker kostnadsutvecklingen för socialvårds- och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre. Även äldres ekonomiska situation och sysselsättning undersöks.

Dokument: