Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utredning om musselodling för livsmedelsproduktion

En utredning om förutsättning och krav för musselodling för livsmedelsproduktion har gjorts av landskapsregeringen. Utredningens resultat har sammanställts i en rapport som baserar sig på en genomgång av EU:s regelverk som gäller musselodling för livsmedelsproduktion.

Denna reglering innehåller bestämmelser som kräver bedömning och övervakning av produktionsområden och dess lämplighet för odling avseende miljöbiologiska och mikrobiologiska faktorer.  Regleringen finns till för att säkerställa god kvalitet på livsmedel och hög livsmedelssäkerhet och gäller för alla sådana produkter som härstammar från djur. 

Ämne: 
Näringsliv och företagande
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:06
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:54