Utredning om musselodling för livsmedelsproduktion

En utredning om förutsättning och krav för musselodling för livsmedelsproduktion har gjorts av landskapsregeringen. Utredningens resultat har sammanställts i en rapport som baserar sig på en genomgång av EU:s regelverk som gäller musselodling för livsmedelsproduktion.

Denna reglering innehåller bestämmelser som kräver bedömning och övervakning av produktionsområden och dess lämplighet för odling avseende miljöbiologiska och mikrobiologiska faktorer.  Regleringen finns till för att säkerställa god kvalitet på livsmedel och hög livsmedelssäkerhet och gäller för alla sådana produkter som härstammar från djur. 

Dokument: