Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvärdering av Barnahussamverkansmodellen

Juristfirman Diesen från Stockholm har, på landskapsregeringens begäran, gjort en utvärdering av den s.k. Barnahusmodellen som är en samverkansmodell mellan berörda myndigheter då barn misstänks vara utsatta för brott som på polismyndighetens initiativ använts på Åland sedan 2007.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:10
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:54