Utvärdering av Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete 2013-2020

Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet. Projektet har arbetat med att samordna, effektivera och utveckla de satsningar som görs på området inom samhällets alla sektorer.

Projektet utvärderades av landskapsregeringen under år 2020, samtidigt som förutsättningarna för ANDTS-förebyggande arbete på Åland som helhet granskades.

Landskapsregeringen har på enskild föredragning den 14.10.2020 beslutat att anteckna utvärderingen till kännedom.

Dokument: