Utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland

Ålands landskapsregering antog den 16.6.2022 utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder.

Dokument: