Finansavdelningen söker jurist

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid finansavdelningens allmänna byrå med tillträde den 12 augusti 2024.

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.6.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2024 på landskapets webb.     En ny punkt har tillkommit under 2. Ramavtal, avlöning.  2.1.aa Tjänstekollektivavtal om harmonisering av löner från 1.6....

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 31.5.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterat 31.5.2024 på landskapets webb.   Uppdateringen i tjänstevillkoren berör avsnitt: 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapets tjänstemän, sid. 7-8.

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 19.1.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterat 19.1.2024 på landskapets webb.

Uppdatering av Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium 26.9.2023

Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium har den 26.9.2023 uppdaterats på regeringen.ax  Uppdateringen finns under avsnitt 2 Ålands gymnasium, Bilaga 1 Timlärare i bisyssla

Lunchseminarium om framtidens arbetsmarknad – hur möter vi behoven?

Årets konjunkturöversikt och arbetsmarknadsbarometer presenteras av utredarna Johan Flink och Maria Viktorsson, ÅSUB Hanna Saurén, attraktionskraftsstrateg vid landskapsregeringen, och Johanna...

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 10.5.2023

Följande kollektivavtal har uppdaterats på regeringen.ax  Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 6.4  Avsnitt 7.2 ÅHS-anställningsvillkor Bilaga 1a Bilaga 1b Minimigrundlöner och grundlöner från 1...

Nytt kollektivavtal

Kollektivavtal för anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2022-30.4.2025 uppdaterat på regeringen.ax

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 3.2.2023

Följande kollektivavtal har uppdaterats på regeringen.ax: Landskapets tjänstevillkor ÅHS, anställningsvillkor Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal Årsarbetstidsavtal för Högskolan...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 4.11.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 4.11.2022 på landskapets webb Uppdateringen berör 1.3 Förtroendemannaavtal, Bilaga 2 I förtroendemannaavtalet förutsatta huvudförtroendemän och...

Störningar i pensionsutbetalning den 1 juli 2022

På grund av störningar i bankens system har alla pensioner inte nått fram till mottagarnas konto idag. Enligt uppgifter från Andelsbanken torde problemet vara löst under förmiddagen.  ...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 30.6.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.6.2022 på landskapets webb. Följande avsnitt berörs av uppdateringar: Avsnitt 2.1.a Tka protokoll  Avsnitt 2.1.b bytt nummer från 2.1.a till 2.1.b...

Uppdatering av kollektivavtal 12.4.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 12.4.2022 på landskapets webb. Nytt avsnitt 2.2.b Tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för undervisningspersonalen vid Högskolan på Åland...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 18.2.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 18.2.2022 på landskapets webb. Avsnitt 2.7 Tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråren 2022–2023 till ledighet med...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.1.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.1.2022 på landskapets webb. Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapetstjänstemän, Bilaga 2 Avsnitt 6.1 Tjänstekollektivavtal om...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.6.2021

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2021 på landskapets webb. Avsnitt 2.10 Tilläggsarvoden

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 7.2 Tjänstekollektivavtal om veterinärer vid ÅMHM ÅHS, anställningsvillkor Bilaga B 1a Grundlöner...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 7.5.2021

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 7.5.2021 på landskapets webb Avsnitt 2.1, bilaga 1, Nya minimigrundlöner 1.6.2021. Under bilagor finns en ny bilaga med minimigrundlöner och grundlöner från...

Landskapsregeringen på rekryteringsmässa för jurister

Fredagen den 6 oktober deltog Ålands landskapsregering  i rektyteringsmässa för juridikstuderanden i Finlandia huset i Helsingfors. På plats var Jukka-Pekka Tyni, Pia Hollsten-Friman och Camilla...

Verksamhetsplan 2015 för arbetsmarknadspolitiken gällande AMS verksamhet antagen.

Verksamhetsplanen finns som bilaga. Kontaktperson: Avdelningschef Linnéa Johansson, telefon: +358 (0)18 25270