Nyheter

5.12.2019 - Lönebokförare vid finansavdelningens redovisningsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som lönebokförare till och med den 31 december 2020.
Läs mer om Lönebokförare vid finansavdelningens redovisningsbyrå ›
5.12.2019 - Löneenhetschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår på nytt en ordinarie tjänst som löneenhetschef från och med den 1 maj 2020.
Läs mer om Löneenhetschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå ›
2.12.2019 - Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor
I ÅHS-anställningsvillkor som publicerades den 2.5.2019 hade några sidor försvunnit i Bilaga 5 Anställningsvillkor för tandläkare. Vi har nu kompletterat avtalet med de missade sidorna och en ny...
Läs mer om Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor ›
28.10.2019 - Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019
Förändringen är i Avsnitt 2 Ålands gymnasium.  Bilaga 1, Timlärare i bisyssla ändring på sid 5. Sid. 6 borttagen.
Läs mer om Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019 ›
30.9.2019 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.9.2019. Uppdateringen gäller Avsnitt 8.3 Arbetarskyddet samt innehållsförteckning sid 2.
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
8.7.2019 - Uppdaterade kollektivavtal
Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb 8.7.2019 Landskapets tjänstevillkor JHL-avtalet Ändringarna i landskapets tjänstevillkor berör: Avsnitt 1.3 Förtroendemanna avtal för...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
2.5.2019 - Uppdaterade kollektivavtal
Följande kollektiviavtal har uppdaterats på landskapets webb, 2.5.2019: Landskapets tjänstevillkor Ålands hälso- och sjukvårds tjänstevillkor. Ändringarna i landskapets tjänstevillkor berör:  Avsnitt...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
8.4.2019 - Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 8.4.2019. Uppdateringen gäller ett nytt avsnitt:  2.7.a. Protokoll angående Tehys anslutning till gällande tjänstekollektivavtal om möjlighet att omvandla...
Läs mer om Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor ›
22.3.2019 - Uppdaterade kollektivavtal
Följande kollektiviavtal har uppdaterats på landskapets webb, 22.3.2019. Löneändringarna gäller från och med 1.4.2019. Landskapets tjänstevillkor Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
22.3.2019 - Nya lönetabeller från och med 1.4.2019
Minimi- och grundlönetabellerna som gäller från och med 1.4.2019 har publicerats på landskapets webb den 22.3.2019.
Läs mer om Nya lönetabeller från och med 1.4.2019 ›

Sidor