Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

14.6.2021 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2021 på landskapets webb. Avsnitt 2.10 Tilläggsarvoden
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

1.6.2021 - Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 7.2 Tjänstekollektivavtal om veterinärer vid ÅMHM ÅHS, anställningsvillkor Bilaga B 1a Grundlöner för...
Läs mer om Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021 ›

7.5.2021 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 7.5.2021 på landskapets webb Avsnitt 2.1, bilaga 1, Nya minimigrundlöner 1.6.2021. Under bilagor finns en ny bilaga med minimigrundlöner och grundlöner från...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

14.4.2021 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.4.2021 på landskapets webbplats. Uppdateringarna har skett i: Innehållsförteckningen Avsnitt 2.3 Landskapets allmänna tjänstekollektivavtal Avsnitt 5.1 ...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

9.4.2021 - Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att tiden då en tjänsteman kan beviljas sjukledighet för högst sju dagar utan uppvisande av intyg...
Läs mer om Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal ›

5.2.2021 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 5.2.2021 på landskapets webb. Avsnitt 1.3 Förtroendmannaavtal, bilaga 2 Avsnitt 6.1 Avtal om resekostnadsersättningar
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

10.12.2020 - Uppdatering av kollektivavtal

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: JHL-avtalet 1.4.2020-28.2.2022   En rättelse har gjorts i  landskapets Tjänstevillkor, 4.1 Tjänstekollektivavtal om arbetstider, 16 §...
Läs mer om Uppdatering av kollektivavtal ›

8.12.2020 - Uppdaterade kollektivavtal

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb 8.12.2020 Landskapets tjänstevillkor Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal Årsarbetstidsavtal för lärare ÅHS-anställningsvillkor Ny...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›

8.5.2020 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 8.5.2020. Avsnitt 4.1 Tjänstekollektivavtal om arbetstider Avsnitt 5.1 Tjänstekollektivavtal om semester
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

26.3.2020 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 25.3.2020. Avsnitt 2.7 Avtal om en omvandling av semesterpenning till ledighet. Avsnitt 2.7a Protokoll angående Tehys anslutning till gällande...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

Sidor