Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

8.5.2020 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 8.5.2020. Avsnitt 4.1 Tjänstekollektivavtal om arbetstider Avsnitt 5.1 Tjänstekollektivavtal om semester
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
26.3.2020 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 25.3.2020. Avsnitt 2.7 Avtal om en omvandling av semesterpenning till ledighet. Avsnitt 2.7a Protokoll angående Tehys anslutning till gällande...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
6.2.2020 - Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 6.2.2020. Det som uppdaterats är: Avsnitt 6.1 Avtal om resekostnadsersättningar samt bilaga 2 i Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal.
Läs mer om Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor ›
22.1.2020 - Resekostnadsersättningar 2020
Resekostnadsersättningarna för 2020 har uppdaterats, se bilaga.  Landskapets tjänstevillkor är ännu inte uppdaterat med de nya resekostnadersersättningarna 2020. Vi återkommer med information när det...
Läs mer om Resekostnadsersättningar 2020 ›
2.12.2019 - Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor
I ÅHS-anställningsvillkor som publicerades den 2.5.2019 hade några sidor försvunnit i Bilaga 5 Anställningsvillkor för tandläkare. Vi har nu kompletterat avtalet med de missade sidorna och en ny...
Läs mer om Komplettering av sidor i kollektivavtalet - ÅHS-anställningsvillkor ›
28.10.2019 - Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019
Förändringen är i Avsnitt 2 Ålands gymnasium.  Bilaga 1, Timlärare i bisyssla ändring på sid 5. Sid. 6 borttagen.
Läs mer om Uppdatering av årsarbetstidsavtalet för lärare 28.10.2019 ›
30.9.2019 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.9.2019. Uppdateringen gäller Avsnitt 8.3 Arbetarskyddet samt innehållsförteckning sid 2.
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
8.7.2019 - Uppdaterade kollektivavtal
Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb 8.7.2019 Landskapets tjänstevillkor JHL-avtalet Ändringarna i landskapets tjänstevillkor berör: Avsnitt 1.3 Förtroendemanna avtal för...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
2.5.2019 - Uppdaterade kollektivavtal
Följande kollektiviavtal har uppdaterats på landskapets webb, 2.5.2019: Landskapets tjänstevillkor Ålands hälso- och sjukvårds tjänstevillkor. Ändringarna i landskapets tjänstevillkor berör:  Avsnitt...
Läs mer om Uppdaterade kollektivavtal ›
8.4.2019 - Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 8.4.2019. Uppdateringen gäller ett nytt avsnitt:  2.7.a. Protokoll angående Tehys anslutning till gällande tjänstekollektivavtal om möjlighet att omvandla...
Läs mer om Uppdatering av Landskapets tjänstevillkor ›

Sidor