Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling
Infrastrukturminister Christian Wikström deltog i en internationell videokonferens för regionala regeringar med intresse för hållbar utveckling, biodiversitet och klimatförändringar.
Läs mer om Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling ›
De långsiktiga målen för samhället ligger fast
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet: De långsiktiga målen för samhället ligger fast - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska...
Läs mer om De långsiktiga målen för samhället ligger fast ›
Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi
Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog i en informell videokonferens för EU-ländernas ministrar med ansvar för energi. Temat för mötet var ekonomisk återhämtning och den europeiska gröna given.
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi ›
Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag
En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands...
Läs mer om Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag ›
Åland 100 - informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte onsdag den 27 maj kl. 10 – 11.30
Läs mer om Åland 100 - informationsmöte ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03