Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Julkort med Åland100 tema att ladda ned och skicka

Nu kan du hämta och ladda ned ett julkort att skicka till släkt och vänner som har Åland100 tema. Julkortet hittar du i bilagan här intill.
Läs mer om Julkort med Åland100 tema att ladda ned och skicka ›

Inbjudan till: Åland 100 - Webinar via landskapsregeringens kanal på Youtube

Välkommen på en uppdatering av vad som är på gång inför firandet av Åland 100. Planeringen fortsätter och med den flödar idéer och förslag in. Olika arbetsgrupper har varit aktiva med att planera...
Läs mer om Inbjudan till: Åland 100 - Webinar via landskapsregeringens kanal på Youtube ›

Våld i nära relationer

Sedan slutet av november har vi särskilt uppmärksammat våld i nära relationer via landskapsregeringens webbsida och sociala medier. Du hittar en sammanställning av det som vi har publicerat på...
Läs mer om Våld i nära relationer ›

Våld i nära relationer - Att ställa frågor om våld inom tandvården

Nybesök och undersökning hos tandläkare eller tandhygienist Tandvården har ofta regelbunden kontakt med en patient under många år, vilket ger goda möjligheter att etablera en relation. Verksamheten...
Läs mer om Våld i nära relationer - Att ställa frågor om våld inom tandvården ›

Designtävlingen avgjord – hon får designa jubileumsmyntet för Åland 100

Den inbjudna designtävlingen för jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år har avgjorts. Jubileumsmyntsnämnden tillsatt av finansministeriet arrangerade tävlingen. Tävlingens prisnämnd utsåg genom...
Läs mer om Designtävlingen avgjord – hon får designa jubileumsmyntet för Åland 100 ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03