En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

25.4.2019 - Logotyptävling inför firandet av Åland 100
2021 inleder landskapsregeringen firandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum. Med anledning av jubiléet utlyser landskapsregeringen en logotyptävling. Tävlingen är öppen för alla personer och...
Läs mer om Logotyptävling inför firandet av Åland 100 ›
23.4.2019 - Öppettider 24.6 – 9.8.2019
Landskapsregeringens allmänna förvaltning kommer att ha något kortare öppettider under tiden 24.6 – 9.8.2019. Telefonväxeln och receptionen är under den tiden öppen helgfria vardagar klockan 9.00 –...
Läs mer om Öppettider 24.6 – 9.8.2019 ›
4.4.2019 - Kommunreformlagen och kommunstrukturlagen i kraft
Landskapsregeringen har idag beslutat att sätta landskapslagarna om kommunreform i kraft från den 1 maj 2019. Detta betyder att kommunerna nu bör inleda arbetet med att skriva ett samgångsavtal som...
Läs mer om Kommunreformlagen och kommunstrukturlagen i kraft ›
27.3.2019 - AlandicaDebatt arrangeras i år av landskapsregeringen i samarbete med nätverket bärkraft.ax och deras medaktörer
AlandicaDebatt ska erbjuda en arena för samhällssamtalet på svenska i Finland där också medaktörerna i nätverket bärkraft.ax ser samarrangemanget av AlandicaDebatt som en god plattform för...
Läs mer om AlandicaDebatt arrangeras i år av landskapsregeringen i samarbete med nätverket bärkraft.ax och deras medaktörer ›
4.2.2019 - Kommunindelningsutredning
Kommunindelningsutredare från Henricson Ab överlämnade idag till Ålands landskapsregering sina slutrapporter över kommunindelningsutredningarna för samarbetsområden Skärgården, Norra Åland och Södra...
Läs mer om Kommunindelningsutredning ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 8.4.2016