Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet
Läs om hur coronaviruset påverkar polisens verksamhet på polisen.ax
Läs mer om Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet ›
Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor
Den 24 februari informerade vi om landskapsregeringens kommunrundor under våren 2020. Nu har landskapsregeringen beslutat att flytta fram följande kommunrundor: Hammarland, tisdagen den 19 mars 2020...
Läs mer om Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor ›
Lantrådet Veronica Thörnroos deltog på möte med Finlands kommission för hållbar utveckling
Lantrådet Veronica Thörnroos vid dagens möte med Finlands kommission för hållbar utveckling: Ett tryggt och starkt ledarskap som visar vägen till en hållbar samhällsutveckling Vid dagens möte för...
Läs mer om Lantrådet Veronica Thörnroos deltog på möte med Finlands kommission för hållbar utveckling ›
Landskapsregeringens kommunrundor under vårvintern och våren 2020
På grund av coronasituationen har flera av kommunrundorna flyttats fram, se uppdaterad information. Landskapsregeringens ministrar kommer under vintern och våren att besöka alla de åländska...
Läs mer om Landskapsregeringens kommunrundor under vårvintern och våren 2020 ›
John Eriksson utsedd till förvaltningschef
Idag klockan 9.00 har landskapsregeringen på föredragning av vicelantråd Harry Jansson tagit följande beslut: Landskapsregeringen beslöt anställa juris magister John Eriksson som förvaltningschef vid...
Läs mer om John Eriksson utsedd till förvaltningschef ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03