Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Flaggan i topp när Åland fyller 100 år

Ålands självstyrelse fyller 100 år den 9 juni 2022. Hundra år är en aktningsvärd ålder som ska firas med pompa och ståt under fyra dagar, 9-12 juni. Ålands landskapsregering har idag beslutat att det...
Läs mer om Flaggan i topp när Åland fyller 100 år ›

Vad är sexuella trakasserier och hur kan vi motverka dem?

Vad behöver föreningar och organisationer göra för att uppfylla PAF:s jämställdhetsmål vid beviljande av penningautomatmedel? Vad är sexuella trakasserier? Vad kan föreningar göra för att förebygga...
Läs mer om Vad är sexuella trakasserier och hur kan vi motverka dem? ›

Flera sändningar under tisdagen

Idag tisdag den 5 april sänder vi två olika seminarier via Youtube. Kl. 15.00 - Seminarium om Ålandslösningen sänds från Haag Ålands landskapsregering arrangerar i samarbete med Finlands...
Läs mer om Flera sändningar under tisdagen ›

Offertförfrågan - Ålandspannkaka till 9 juni

Åland fyller 100 och detta ska förstås firas på olika sätt i dagarna fyra. På själva födelsedagen torsdagen den 9.6 vill landskapsregeringen bjuda ålänningarna på en munsbit av Århundradets Åländska...
Läs mer om Offertförfrågan - Ålandspannkaka till 9 juni ›

Med sikte på jämställt lagting

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet i samhället och på Åland.  Detta för att påminna oss om våra jämställdhetsmål. I Ålands agenda för jämställhet...
Läs mer om Med sikte på jämställt lagting ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03