Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Småbarnspedagogik och HBTQIA-frågor behandlades på ministerrådsmöte

Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd deltog den 6 september i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM):s möte. På mötet, som hölls digitalt, diskuterades bl. a....
Läs mer om Småbarnspedagogik och HBTQIA-frågor behandlades på ministerrådsmöte ›

Unga framför krav på omvärderade samhällssystem för EU kommissionär under ReGeneration Week i Mariehamn

Sedan lördag 28 augusti har ungdomar från hela östersjöområdet samlats både fysiskt och digitalt på Åland för att delta i evenemanget ReGeneration Week. Genom att närma sig konceptet hållbar...
Läs mer om Unga framför krav på omvärderade samhällssystem för EU kommissionär under ReGeneration Week i Mariehamn ›

Utvecklings- och hållbarhetsrådet presenterade ”Alla kan blomstra”-visionen för EU-kommissionär Virginus Sinkevičius

På tisdagsmorgonen höll utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförandetrio (ordförande lantrådet Veronica Thörnroos och de båda viceordförandena Petra Granholm och Peter Wiklöf samt rådets...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet presenterade ”Alla kan blomstra”-visionen för EU-kommissionär Virginus Sinkevičius ›

"Peer Learning Platform” arrangeras på Åland den 31 augusti

European Sustainable Development Network (ESDN) arrangerar sitt sjätte ”Peer Learning Platform” på Åland den 31 augusti (se bilaga). ESDN:s sekretariat är baserat i Wien, Österrike. Evenemanget hålls...
Läs mer om "Peer Learning Platform” arrangeras på Åland den 31 augusti ›

Den här veckan firar Åland Pride.

Ålands arbete för hbtqia-personer stärks
Läs mer om Den här veckan firar Åland Pride. ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03