Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Myndighetschef vid Datainspektionen (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tidsbunden tjänst som myndighetschef vid Datainspektionen på Åland med tillträde 1.1.2021. Arbetet som myndighetschef Som myndighetschef kommer du att:
Läs mer om Myndighetschef vid Datainspektionen ›
Utvärdering av distansarbete (Coronavirus)
Ålands landskapsregering hade 16.3.2020 - 31.7.2020 följande direktiv gällande distansarbete p.g.a. Covid-19-pandemin: "Samtliga anställda inom landskapsregeringen som kan jobba på distans ska göra...
Läs mer om Utvärdering av distansarbete ›
Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas? (Coronavirus)
Vill du vara med och dela dina tankar och erfarenheter? Välkommen till ett samtal om hur Åland bör utvecklas under och efter Covid19-pandemin. Vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan pandemin...
Läs mer om Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas? ›
Idéutveckling för att stärka Åland
Idag måndag den 17 augusti presenterade de tre arbetsgrupperna sina förslag och idéer för att klara utmaningarna för Åland i tider av pandemi, ekonomisk- och klimatkris och hur vi kommer ut efter...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›
Idéutveckling för att stärka Åland
I och med de tre globala kriserna, pandemin COVID-19, den ekonomiska krisen och klimatkrisen ställs Åland inför stora utmaningar och anpassningsbehov. Tre fristående arbetsgrupper fick till uppgift...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03