Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Material från workshop om social hållbarhet och jämställdhet den 4 juni

Här hittar du Ann-Katrine Roths presentation från workshopen om social hållbarhet och jämställdhet den 4 juni. Om workshopen Mål: Ökad kunskap  och större medvetenhet om social hållbarhet,...
Läs mer om Material från workshop om social hållbarhet och jämställdhet den 4 juni ›

Åland 100 webbinarium 4 juni

Missa inte att ta del av Åland 100 webbinariet fredag den 4 juni kl. 15.00 – 16.00. Då är vi bara några dagar innan starten den 9 juni. Vi bjuder på uppdateringar och möten med deltagare inför...
Läs mer om Åland 100 webbinarium 4 juni ›

Hbtqia – livsvillkor och lika behandling Del 3

Här kan du ta del av materialet från den tredje delen av utbildningen Hbtqia – livsvillkor och lika behandling med Sandra Dahlén. Inspeningen av utbildningstillfället finns i vimeo. Videon finns...
Läs mer om Hbtqia – livsvillkor och lika behandling Del 3 ›

Två workshops om jämställdhet i början av juni

Fredagen den 4 juni är temat social hållberhet och jämställdhet, en vecka senare den 11 juni är temat jämställdhetsintegrering. Det andra tillfället är en fortsättning på det första. Med Ann-Katrine...
Läs mer om Två workshops om jämställdhet i början av juni ›

Åland 100 år - Åland som hållbart föredöme

Den 24 maj kl. 16.00 - 17.30 är det dags för det tredje seminariet i Finlandsinstitutets måndagsserie med anledning av att Ålands självstyrelse firar 100 år. Den här gången står hållbarheten i fokus...
Läs mer om Åland 100 år - Åland som hållbart föredöme ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03