Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030

Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslutade vid sitt ordinarie möte i fredags om ett nytt klimatmål för Åland, senast år 2035 ska Åland vara klimatneutralt*. Detta innebär att utsläppen av...
Läs mer om Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 ›

Mångkulturella almanackan 2022

Hämta ditt exemplar gratis från Ålands museum Almanackan uppmärksammar de stora religionernas högtider, folkliga firanden och såväl internationella som Ålandsspecifika dagar. Illustrationerna är...
Läs mer om Mångkulturella almanackan 2022 ›

Lantrådet deltog i seminarium om krissamarbete

Lantrådet Veronica Thörnroos deltog igår (24.11) i Samfundet Sverige-Finlands seminarium om krissamarbete som ordnades på Försvarshögskolan i Stockholm. Samfundet Sverige-Finland har verkat sedan...
Läs mer om Lantrådet deltog i seminarium om krissamarbete ›

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet och synliggörandet av våld mot kvinnor och flickor. Dagen instiftades av FN år 1999 med en uppmaning till hela världen att uppmärksamma och...
Läs mer om Internationella dagen mot våld mot kvinnor ›

Ålands självstyrelse 100 år - streama direkt

Finlands riksdag håller ett jubileumsseminarium i Helsingfors med anledning av självstyrelsens 100-årsjubileum. Program Ålands självstyrelse 100 år – jubileumsseminarium i riksdagen den 24.11.2021 kl...
Läs mer om Ålands självstyrelse 100 år - streama direkt ›
Publicerad 22.4.2015 kl. 18:21
Uppdaterad 8.4.2016 kl. 15:03