Ny informationssida om att bli vuxen på Åland!

Det är mycket att hålla koll på när man går in i vuxenlivet med det ansvar, men också många möjligheter, det medför. För att göra det lite lättare finns nu en sida där vi samlat viktig information om...

Ny resurssida för arbetet mot korruption

Den 9 december är det den internationella antikorruptionsdagen och mål 2 (tillit och delaktighet) uppmärksammar detta genom att lansera sin nya resurssida med syfte att öka kunskap om vad korruption...

Kontrollräkningen i lagtings- och kommunalvalet har inletts

Kontrollräkningen av rösterna i lagtings- och kommunalvalet har inletts. Valresultatet fastställs senast på torsdag den 19 oktober. Igår den 15 oktober förrättades lagtings- och kommunalval på Åland...

Följ valet den 15 oktober

Den 15 oktober är det allmänna val på Åland. Under valdagen kommer röstregistreringen att kunna följas på valresultat.ax. Det preliminära valresultatet kommer att beräknas både för lagtingsval och...

Nordiska jämställdhetsministrar diskuterade hbtqia-rättigheter och samarbetsprogram för jämställdhet

Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd deltog den 26 september i Nordiska ministerrådets möte för jämställdhet och hbtqia (MR-JÄM) i Reykjavik. På mötet diskuterades aktuella fokusområden...

Rösträttsregistret har upprättats

Rösträttsregistret inför lagtings- och kommunalvalet den 15 oktober har nu upprättats. Det här innebär att preliminära uppgifter om antalet röstberättigade finns tillgängliga. I rösträttsregistret...

Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse

Maskulinitetsnormer handlar om hur man som kille eller man förväntas vara. Det gäller föreställningar som att en kille ska vara stark, modig, heterosexuell, inte visa känslor, titta på porr, med mera...

Meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater

Centralnämnden för lagtingsval har igår den 15.8 fattat beslut om ett meddelande om lagtingsval och anmälan av kandidater. Meddelandet har publicerats på landskapsregeringens elektroniska...

Nu kan du beställa brevröstningshandlingar

Från och med idag är det möjligt att beställa brevröstningshandlingar inför höstens lagtings- och kommunalval. Om en väljare är förhindrad att rösta på valdagen den 15 oktober på grund av...

Ny rapport om jämställdhet i den politiska vardagen på Åland

Nu är undersökningen av upplevelser av jämställdhet i lagtinget och kommunpolitiken klar. Den parlamentariska kommittén med inriktning på jämställdhet i lagtinget föreslog i sitt betänkande i januari...

Här kan du förtidsrösta utanför Åland i valet 2023

Landskapsregeringen utfärdade i mitten av maj en landskapsförordning om allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland vid lagtings- och kommunvalet 2023.

Jämställdhet och grön omställning

Ålands landskapsregering bjöd in till seminarium den 28.4 om Ålands och nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete gällande jämställdhet, med temat konsumtion, klimat och kön. Syftet med seminariet...

Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i höstens kommunalval

Totalt ska 208 fullmäktigeledamöter utses i de åländska kommunerna i höstens kommunalval som ordnas samtidigt som lagtingsvalet den 15 oktober. Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt...

Kampanjperioden i lagtings- och kommunalvalet har inletts

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska både de invalda ledamöterna och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagtinget som...

Ansök om hembygdsrätt i god tid inför valet

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Rösträtt i lagtingsval har den som senast på valdagen fyller 18 år (född senast 15.10.2005) och har åländsk...

Internationella kvinnodagen i världen och på Åland

I dag 8 mars firar vi den internationella kvinnodagen. Internationella kvinnodagen uppmärksammas för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor...

Ny centralnämnd för lagtingsval tillsatt

Landskapsregeringen har idag utnämnt en ny centralnämnd för lagtingsval. Mandatperioden för centralnämnden för lagtingsval varar till dess en ny nämnd har tillsatts.

Det Nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ söker nu fler medlemmar

Det Nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ söker nu fler medlemmar. Var med och forma framtidens hållbara Norden tillsammans med oss! Nätverket samlar 40 representanter från...

Ny jämställdhetsbonus införs i lagtingsval

Landskapsregeringen har idag beslutat att en ny jämställdhetsbonus ska införas för politiska organisationer som har jämställda kandidatlistor i lagtingsvalet 2023. Detta efter att den parlamentariska...

Åland utvecklings- och hållbarhetsagendas färdplaner har uppdaterats

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder...

Åland ansluter sig till Edinburghdeklarationen

Åland har anslutit sig till Edinburghdeklarationen inför FN:s toppmöte COP15 inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. Deklarationens syfte är att understryka nyckelrollen som lokala...

Utvärdering av jubileumsåret Åland 100

Nu vill vi ha DIN åsikt! Åland 100 närmar sig sitt slut och vi vill samla era tankar och åsikter om jubileumsåret. Hjälp oss utvärdera projektet och svara på frågorna i enkäten som är öppen till 16...

Nu kan du hämta finaste väggalmanackan

Den mångkulturella almanackan ges ut i samarbete mellan Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Ålands landskapsregering. Almanackan uppmärksammar de stora religionernas högtider, folkliga firanden och...

Ett år kvar till lagtings- och kommunalval

Nästa ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september och tisdagen den 10 oktober 2023.

Inköp av mark- och vattenområde i Kökars skärgård för naturskyddsändamål

Ett område med höga naturvärden söder om Kyrkogårdsö har av Landskapet Åland köpts för 150 000 EUR. Områdets naturvärden kommer att skyddas genom fredning som naturreservat, vilket är ett viktigt...