Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

13.7.2020 - Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling
Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog fredagen den 10 juli i ett sidoevent under FN:s årliga högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable...
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling ›
22.6.2020 - Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling
Infrastrukturminister Christian Wikström deltog i en internationell videokonferens för regionala regeringar med intresse för hållbar utveckling, biodiversitet och klimatförändringar.
Läs mer om Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling ›
16.6.2020 - De långsiktiga målen för samhället ligger fast
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet: De långsiktiga målen för samhället ligger fast - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska...
Läs mer om De långsiktiga målen för samhället ligger fast ›
16.6.2020 - Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi
Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog i en informell videokonferens för EU-ländernas ministrar med ansvar för energi. Temat för mötet var ekonomisk återhämtning och den europeiska gröna given.
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi ›
3.6.2020 - Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag
En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands...
Läs mer om Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag ›
20.5.2020 - Åland 100 - informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte onsdag den 27 maj kl. 10 – 11.30
Läs mer om Åland 100 - informationsmöte ›
24.4.2020 - Ansökan öppen för riktade satsningar inom integration
Ålands landskapsregering informerar att det ännu finns penningautomatmedel kvar att söka från föregående år för att genomföra särskilda projekt eller riktade satsningar inom integrationsområdet....
Läs mer om Ansökan öppen för riktade satsningar inom integration ›
20.4.2020 - Ny modell för kommunala integrationsprogram
En ny modell för det lagstadgade kommunala programmet för integrationsfrämjande har tagits fram inom ramen för EU-projektet ”En säker hamn - kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn...
Läs mer om Ny modell för kommunala integrationsprogram ›
18.3.2020 - Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet
Läs om hur coronaviruset påverkar polisens verksamhet på polisen.ax
Läs mer om Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet ›
16.3.2020 - Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor
Den 24 februari informerade vi om landskapsregeringens kommunrundor under våren 2020. Nu har landskapsregeringen beslutat att flytta fram följande kommunrundor: Hammarland, tisdagen den 19 mars 2020...
Läs mer om Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor ›

Sidor