Nyheter

10.10.2019 - Meddelande om vallokaler på valdagen den 20 oktober 2019
Vallokalerna är öppna under valdagen mellan kl. 9 och 20. Du kan bara rösta i din egen vallokal. Du måste kunna styrka din identitet då du röstar. Röstningsområdet och vallokalen framgår på...
Läs mer om Meddelande om vallokaler på valdagen den 20 oktober 2019 ›
9.10.2019 - Förtidsröstning via internet kommer inte anordnas i samband med lagtingsvalet 2019
Centralnämnden för lagtingsvalet har beslutat att upphöra med förberedelserna för röstningen via internet och konstaterade att systemets tillförlitlighet inte kan garanteras under den lagstadgade...
Läs mer om Förtidsröstning via internet kommer inte anordnas i samband med lagtingsvalet 2019 ›
7.10.2019 - Förtidsröstning 5-15 oktober – Så här kan du rösta
Du kan förtidsrösta i höstens lagtings- och kommunalval på ett allmänt förtidsröstningsställe under förtidsröstningstiden från lördagen den 5 oktober till tisdagen den 15 oktober. Det finns allmänna...
Läs mer om Förtidsröstning 5-15 oktober – Så här kan du rösta ›
6.9.2019 - Hur går det till att rösta på Åland?
Under september månad genomförs tre informationstillfällen i kommuner runt om på Åland inför höstens lagtings- och kommunalval. Tillfällena riktar sig till dig som är ung och inte röstat förut, till...
Läs mer om Hur går det till att rösta på Åland? ›
3.9.2019 - Lagtingsval och kommunalval i oktober 2019: flera röstberättigade än någonsin
Förteckningen över dem som har rösträtt i höstens lagtingsval och kommunalval, rösträttsregistret, håller nu på att upprättas. Det grundar sig i en kombination av uppgifter ur befolkningsregistret...
Läs mer om Lagtingsval och kommunalval i oktober 2019: flera röstberättigade än någonsin ›
28.8.2019 - Lagstiftnings-PM gällande revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning förs över till lagberedningen
Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att föra över ett lagstiftnings-PM gällande revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning till lagberedningen. Det är ett viktigt steg på vägen...
Läs mer om Lagstiftnings-PM gällande revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning förs över till lagberedningen ›
12.8.2019 - Material från konferensen om att möta våldsutsatta barn
Den 14 juni arrangerade landskapsregeringen en konferens om att möta våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld. Nu följer vi upp med att publicera allt material från konferensen. Hela...
Läs mer om Material från konferensen om att möta våldsutsatta barn ›
5.8.2019 - Åland som pilotområde för hållbara energikällor
Ålands landskapsregering deltog i sommarens SuomiAreena i Björneborg med en diskussion den 16 juli på Stadsgårdens innergård. Man diskuterade ”Åland som pilotområde för hållbara energikällor”. I...
Läs mer om Åland som pilotområde för hållbara energikällor ›
18.7.2019 - Ålands landskapsregering deltog i SuomiAreena i Björneborg
Årets SuomiAreena i Björneborg som ordnas från måndag till fredag 15 – 19.7 och som samlar politiker och samhällsaktörer i Finland ordnas nu för 14:e gången. Det övergripande temat för årets...
Läs mer om Ålands landskapsregering deltog i SuomiAreena i Björneborg ›
26.6.2019 - Kommunreform i Skärgården
På måndag kväll hölls det sista av tre informations- och diskussionsmöten i de kommande nya kommunerna, denna gång på Föglö. Vid mötet deltog kansli- och kommunminister Nina Fellman samt utredarna...
Läs mer om Kommunreform i Skärgården ›

Sidor