Nyheter

18.6.2019 - Justering av landskapsandelssystemet
Landskapsregeringen beslutade den 17 juni 2019 att skicka förslaget till justering av landskapsandelssystemet på remiss under perioden 17 juni till och med den 31 oktober 2019. 
Läs mer om Justering av landskapsandelssystemet ›
10.8.2018 - Hantering av fastighetsbeskattningen
Landskapsregeringen har idag fört diskussioner med skatteförvaltningen rörande hanteringen av fastighetsbeskattningen och särskilt diskuterat vilka möjligheter åländska markägare har att agera med...
Läs mer om Hantering av fastighetsbeskattningen ›
30.10.2017 - Regeringen presenterade budgetförslaget 2018
Landskapsregeringen presenterade budgetförslaget 2018 för åländska media idag kl. 13. Budgetförslaget hittar du som bilaga till sidan Budget 2016-2018
Läs mer om Regeringen presenterade budgetförslaget 2018 ›
30.10.2017 - Förslag till budget för landskapet Åland för år 2018
Förslaget till budget för landskapet Åland för år 2018 överlämnas till Ålands lagting den 30 oktober 2017.
Läs mer om Förslag till budget för landskapet Åland för år 2018 ›
26.9.2017 - Media-avgift av skattenatur ersätter TV-avgiften
Genom beslut på enskild föredragning har idag förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen. Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över...
Läs mer om Media-avgift av skattenatur ersätter TV-avgiften ›
2.6.2017 - Förslag till nytt landskapsandelssystem
Landskapsregeringen har överlämnat lagförslaget om nytt landskapsandelssystem till lagtinget med syfte att implementera det nya systemet från 2018. Lagförslaget och presentationen från...
Läs mer om Förslag till nytt landskapsandelssystem ›
20.5.2016 - Nytt landskapsandelssystem 2018
Landskapsregeringen har den 19 maj 2016 fattat beslut om att skicka Förslaget till nytt landskapsandelssystem 2018 på remiss.
Läs mer om Nytt landskapsandelssystem 2018 ›
10.12.2015 - Stärkt konkurrenskraft genom samarbete
Landskapsregeringen beklagar att förhandlingarna i riket om ett samhällsfördrag inte har lett till en gemensam överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Landskapsregeringen skriver i ett...
Läs mer om Stärkt konkurrenskraft genom samarbete ›
29.10.2015 - Förslag till budget för landskapet Åland för år 2016
Förslag till budget för landskapet Åland för år 2016 har överlämnats till Ålands lagting den 29 oktober 2015.
Läs mer om Förslag till budget för landskapet Åland för år 2016 ›