Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

28.4.2022 - Pressinformation - Landskapets Årsredovisning 2021

Ålands landskapsregering håller torsdag 28 april kl. 13.00 en pressinformation med anledning av landskapets Årsredovisning 2021. Vid pressinformationen deltar minister Roger Höglund och finanschef...
Läs mer om Pressinformation - Landskapets Årsredovisning 2021 ›

16.12.2021 - Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2022

Europiska kommissionen har justerat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling. De justerade tröskelvärdena ska tillämpas på upphandlingar som genomförs från och med 1.1.2022. Inom...
Läs mer om Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2022 ›

3.12.2021 - Hörande i grundlagsutskottet om förslag till ändring av undantagslagen gällande tidningsförsändelser

Ålands landskapsregering har hörts i grundlagsutskottet angående regeringens proposition som föreslår ett förenklat förfarande för införsel av tidningar och tidskrifter som privatpersoner...
Läs mer om Hörande i grundlagsutskottet om förslag till ändring av undantagslagen gällande tidningsförsändelser ›

28.10.2021 - Pressinformation - Ålands budget för 2022

Landskapsregeringen har den 19 oktober antagit förslaget till Ålands budget för år 2022. Budgeten blir offentlig söndagen den 31 oktober kl.13.00.  Söndagen den 31 oktober kl.13.00 sänder...
Läs mer om Pressinformation - Ålands budget för 2022 ›

9.9.2021 - Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

Finansminister Roger Höglund och infrastrukturminister Christian Wikström presenterar förslaget till en tredje tilläggsbudget för år 2021 idag kl. 15.00. Vid pressinformationen medverkar även...
Läs mer om Pressinformation om regeringens föslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 ›

3.5.2021 - Fem fokusområden för nystart av Åland

Det är ett delvis nytt och annorlunda Åland som växer fram i spåren av covid 19-pandemin. Vi som bor på Åland, många företag och andra verksamheter har gjort betydande uppoffringar i syfte att...
Läs mer om Fem fokusområden för nystart av Åland ›

3.5.2021 - Presskonferens om tilläggsbudget 3 maj kl. 10.00

Måndag den 3 maj kl. 10.00 kan du följa presentationen av landskapsregeringens tilläggsbudget via landskapsregeringens Youtube-kanal. Landskapsregeringen på Youtube
Läs mer om Presskonferens om tilläggsbudget 3 maj kl. 10.00 ›

9.11.2020 - KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer

Åda Ab har genom det treåriga projektet Skapa förutsättningar ökat sin kapacitet och förmåga så att bolagets verksamhet överträffar eller överensstämmer med behovet. Projektet som avslutas vid...
Läs mer om KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer ›

29.10.2020 - Ålands budget för år 2021

Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2021 den 22 oktober 2020.
Läs mer om Ålands budget för år 2021 ›

28.10.2020 - Budget 2021

Följ landskapsregeringens presentation av budgeten för 2021 i direktsändning på torsdag 29 oktober kl. 10.00.
Läs mer om Budget 2021 ›

Sidor