Budget 2021–2023

Här kan du ta del av landskapsregeringens förslag till budget för åren 2021–2023. Budgeterna beslutas av lagtinget och eventuella ändringar av landskapsregeringens förslag framgår av finans- och näringsutskottets betänkanden.

Läs finans- och näringsutskottets betänkanden på lagtingets webbplats