Logo med EU-stjärnor och en hand som håller i en soptunna.

Europa minskar avfallet

Europa och Åland minskar avfallet

Kampanjveckan under 2020 infaller den 21-29 november. Årets tema är ”Osynligt avfall”.

I år blir det inga fysiska aktiviteter eftersom Covid19 härjar. I stället satsar vi på annonser i papperstidningarna, på deras webbsidor, på de digitala storbildsskärmarna vid utfarterna, radioreklam samt ett utskick till alla hushåll.

Avfall Sverige har tagit fram filmer om osynligt avfall:

Allmän film om osynligt avfall, 1:1

Osynligt avfall och träningskläder, 1:1

Hur mycket sparade du under Black Friday? 1:1

Samt en quiz om avfall:

Quiz - frågor

Quiz - svar

Om Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet startades som ett EU-projekt 2009 för att:

  • Öka medvetenheten kring avfall och att det skapas för mycket avfall
  • Visa konsumtionens direkta påverkan på miljön
  • Genomföra projekt och aktiviteter för att minska både mängden avfall och avfallets farlighet

Avfallsmängderna har under många år ökat även inom EU, men en svag minskning har konstaterats. Att förebygga avfall toppar EU:s plan för avfall. Det betyder att se till att avfall inte ens uppkommer. 

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket sparar på värdefulla resurser. Minskade avfallsmängder leder också till minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen. 

Europa minskar avfallet har pågått sista veckan i november under elva år. I EU-länderna genomförs tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande.

På den internationella webbsidan ”The European Week for Waste Reduction” kan du läsa mer.

Länk till The European Week for Waste Reduction (EWWR) (engelsk text)

Under rubriken ”Bilagor” här intill kan du läsa om:

  • Tips från miljöbyrån hur du kan minska avfallet – Annons i Ålandstidningen 27.10.2020 (pdf)
  • Så kan du minska avfallet under julen – Julpapper med tips från miljöbyrån på (pdf)