Fastighetsmäklar-verksamhet

Bestämmelserna om rätt att utöva fastighetsförmedlarverksamhet ingår i landskapsförordningen om fastighetsmäklare (48/1996).

Fastighetsmäklarverksamhet får endast utövas av den som registrerats som fastighetsmäklare. För att bli registrerad lämnar du in en fritt formulerad ansökan enligt 4 § landskapsförordningen om fastighetsmäklare. Rörelser ska ha en ansvarig föreståndare som är registrerad fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarprov

Centralhandelskammaren i riket anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. Ålands landskapsregering anordnar ett kompletterande fastighetsmäklarprov en gång per år eller efter behov. För aktuell litteraturförteckning samt provdatum kontakta Camilla Hägglund.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 25.5.2015