Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fastighetsmäklar-verksamhet

Bestämmelserna om rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet finns i landskapslagen (2019:68) om fastighetsmäklarverksamhet samt landskapsförordningen (2019:69) om fastighetsmäklarverksamhet.

Fastighetsmäklarverksamhet får endast bedrivas av fastighetsmäklarrörelse som har gjort en registeranmälan till landskapsregeringen och som antecknats i landskapsregeringens register över fastighetsmäklarrörelser.
Personer som utövar fastighetsmäklarverksamhet på Åland ska kunna visa sin yrkeskompetens genom att ha avlagt fastighetsmäklarprov. Det krävs att både fastighetsmäklarprovet som anordnas i Finland och det prov som anordnas på Åland har avlagts. Yrkeskompetensen kan även visas genom intyg över högskoleutbildning med särskild inriktning på fastighetsmäklarverksamhet eller juristutbildning.

Landskapsregeringen för ett register över de fastighetsmäklare som har den yrkeskompetens som krävs. Fastighetsmäklarrörelserna ska anmäla till landskapsregeringen de personer som utför mäklaruppdrag hos dem.

Landskapsregeringens register kommer att finnas tillgängliga på nätet från och med den 1 mars 2020. Den som registrerats har rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne publiceras på webbplatsen.

Fastighetsmäklarprov

Centralhandelskammaren i riket anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. Ålands landskapsregering anordnar ett kompletterande fastighetsmäklarprov en gång per år eller efter behov. För aktuell litteraturförteckning samt provdatum kontakta Camilla Hägglund-Palmqvist.

Publicerad 18.5.2015 kl. 12:19
Uppdaterad 11.8.2020 kl. 15:33