Åland – en hållbar och attraktiv besöksdestination

Landskapsregeringen har beslutat ingå avtal med Visit Åland r.f. om marknadsföring av resmålet Åland, destinationsutveckling och turistinformation för tiden fram till 31.12.2021. För år 2019 beviljas 1.340.000 euro. Läs mer under bilagor.

Publicerad 12.2.2019
Uppdaterad 12.2.2019