Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 21 mars

Landskapsregeringen har 11.3.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 15.3.2021-21.3.2021.

Epidemisituationen på Åland försämrades snabbt under vecka 7 år 2021 då 57 fall bekräftades. Under vecka 8 konstaterades 67 nya fall och vecka 9 bekräftades 57 nya fall. 14-dagarsincidens för vecka 8-9 var 413 / 100 000. Initialt var smittspridning framför allt inom familjer och senare konstaterades smittspridning inom skolor. Några smittkedjor har därefter involverat hobbyverksamheter och tillställningar för vuxna.

Åland är fortfarande i en epidemisituation som är betydligt värre än vad som bedömts motsvarande tillräckligt för inträde i spridningsfasen. Samarbetsgruppen bedömde 27.2.2021 att det är nödvändigt att införa kraftfullare åtgärder än vad som listats för spridningsfasen i handlingsplanen. Detta är helt i linje med handlingsplanens principer för planerade åtgärder för respektive fas. Handlingsplanen anger bland annat att ”Vid en mer omfattande smittspridning där smittalen och/eller förekomsten av samhällssmitta är betydligt högre än de gränsvärden som satts för spridningsfasen kan ytterligare rekommendationer eller tvingande begränsningar komma i fråga än vad som listats under spridningsfasen”. Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i spridningsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. Med tanke på att smittspridningen inte minskat signifikant de senaste två veckorna bedömde samarbetsgruppen 8.3.2021 att det är nödvändigt att fortsatt ta bort undantaget som möjliggör högst 10 deltagare till och med 21.3.2021.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 15.3.2021 och upphör 21.3.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 11.3.2021 kl. 13:00
Uppdaterad 11.3.2021 kl. 17:07