Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 7-20 maj

Landskapsregeringen har 6.5.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 7.5.2021-20.5.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (Bilaga 1) och att landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 (Bilaga 2) beaktas.

Dessutom kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 250 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förutsättning att det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (Bilaga 1) och att landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang från 6.5.2021 (Bilaga 2) beaktas. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Begränsning av antalet personer
Begränsning personantal Inomhus Avgränsade områden utomhus
Upp till 20 personer Tillåtet Tillåtet
Mellan 21 - 50 personer Tillåtet om anvisningar följs Tillåtet om anvisningar följs
Mellan 51 - 250 personer Förbjudet Tillåtet om det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och om anvisningar följs
Över 250 personer Förbjudet Förbjudet

Beslutet träder i kraft 7.5.2021 och upphör 20.5.2021 klockan 24:00. Med detta beslut upphävs landskapsregeringens beslut av 22.4.2021 (ÅLR 2020/2268) under perioden 7.5.2021-9.5.2021.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 6.5.2021 kl. 12:47
Uppdaterad 6.5.2021 kl. 16:21