Ålands landskapsregerings beslut om att förbjuda offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 januari – 3 februari 2022

Landskapsregeringen har 20.1.2022 fattat beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 20.1.2022 - 3.2.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds under ovanstående period. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av landskapsregeringens beslut.  

Beslutet träder i kraft 21.1.2022 och upphör 3.2.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor".

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar