Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i januari

Landskapsregeringen har 14.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar både inomhus och utomhus på Åland under perioden 18.1.2021-31.1.2021. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från 21.9.2020, se bifogad bilaga här intill.

Åland är sedan 11.1.2021 igen i epidemins accelerationsfas, men med 14 bekräftade smittfall på två veckor varav 2 fall av samhällssmitta är Åland nära gränsen till spridningsfasen. Enligt den av landskapsregeringen antagna handlingsplanen på Åland bör i accelerationsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga). Med tanke på att Åland är på gränsen till spridningsfasen har samarbetsgruppen bedömt att det är motiverat att göra undantag från handlingsplanen och fortsätta med begränsningar som är striktare än vad som föreslås i handlingsplanen och därmed föreslagit att en strikt gräns för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster fortsatt sätts vid 20 personer under perioden 17.1.2021 till 31.1.2021.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 18.1.2021 och upphör 31.1.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill. Där finns även besvärsanvisningar.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 14.1.2021 kl. 10:25
Uppdaterad 14.1.2021 kl. 13:47