Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tre kor som tittar på flera kor i flocken
Kor

Ansök om nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning

Landskapsregeringen har fastställt principerna för det tillfälliga nationella krisstödet till mjölkproduktionen och kalvuppfödare med anledning av kostnadskrisen i lantbruket 

Stödet är 250 euro per ko och 100 euro per kalv och skall sökas senast den 12 augusti 2022. Stödets principer och ansökningsblankett finns bifogat. Utbetalningen av stödet förutsätter ett godkännande av Europeiska kommissionen.

Det tillfälliga stödet som totalt uppgår till 475000 euro godkändes av Ålands lagting i samband med tilläggsbudgeten innan midsommar. 

Ansökningsblankett mjölkstöd

Ytterligare information ges av Sölve Högman, 04575301407 eller solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 1.7.2022 kl. 13:35
Uppdaterad 6.7.2022 kl. 08:32