Äntligen är Åland officiellt fritt från fisksjukdomen VHS

Det var år 2000, för 22 år sedan, som smitta av viral hemorrhagisk septikemi (VHS) fick fäste på fyra fiskodlingar på Åland. Dåvarande fiskhälsoveterinär Bitte Bamberg jobbade hårt med att kartlägga utbrottet. På bara fyra år var hela 24 odlingar drabbade. Något som givetvis påverkat djurhälsan, fiskodlarnas ekonomi och förutsättningar till fortsatt odling negativt.

VHS är en virussjukdom som drabbar laxfiskar och regnbågslaxar är särskilt känsliga. De drabbade djur får inre blödningar som ger mörk hud, utstående ögon, apati och i en grupp kan fiskar som är sjuka ses som de med onormalt simsätt och att de håller sig undan gruppen.

Först den 16 augusti i år kunde dåvarande utvecklingsminister Alfons Röblom fattade beslut om att skicka in slutrapport med ansökan om friförklaring till Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket publicerade på sin hemsida den preliminära friförklaringen enligt Europeiska kommissionens delegerade förordning 2020/689. Enligt förordningen hade kommissionen och medlemsstaterna 60 dagar att lämna in skriftliga kommentarer avseende problem med det belägg som lämnats som stöd för friförklaringen. Inga sådana kommentarer har kommit och friförklaringen är därmed godkänd. 

Anledningen till att projektet dragit ut på tiden har till stor del berott på den omfattande sanering som krävdes. Havsbaserad fiskodling använder stora och otympliga kassar. Enligt regelverket ska dessa saneras i sin helhet och därpå ska en tomperiod följa, när inga nya fiskar får introduceras. Sedan 2012 har samtliga prover på fiskar varit negativa för VHS. Men hållningsplatserna har fortsatt haft stämpeln på sig som VHS-smittade då saneringsarbetet inte slutförts.

Redan år 2014 lämnade Miljöbyrån vid landskapsregeringen in en ansökan om ett utrotningsprogram för VHS. Som sedan förnyades igen år 2020 av dåvarande veterinär vid landskapsregeringen Mohammad Jaber Alipour, med ett noga utformat provtagningsschema. Som tidigare nämnt gjorde saneringen att programmet fördröjdes. Den var kostsam och ekonomiska medel söktes med EU som medfinansiär. Även nya utbrott av andra fisksjukdomar som exempelvis Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) har tagit veterinära resurser i anspråk och fördröjt friförklaringen.

-Jätteskönt, många har jobbat hårt och länge för det här, säger Maria Borgström som är veterinär vid Ålands landskapsregering. Nu kommer alltså Åland officiellt att friförklaras från VHS och detta står inom kort i den nationella förordningen. Något som gör att inte endast Åland utan hela Finland kan deklareras fritt från VHS.