Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begäran om synpunkter

Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019.

Synpunkter på förslaget skickas till Ålands landskapsregerings registratur, antingen via e-post registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering, Registraturen, Pb 1060, 22111 Mariehamn. Ange även ärendets diarienummer ÅLR 2019/6486. Svar ska vara inkomna senast den 1 november 2019. 

Remissdokumentet och bilaga till remissdokumentet finns under rubriken "Bilagor" här intill.

Mer information lämnas av vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 (0)18 25456 eller e-post susanne.vavare@regeringen.ax

Publicerad 3.9.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 3.9.2019 kl. 11:08