Begäran om synpunkter

Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019.

Synpunkter på förslaget skickas till Ålands landskapsregerings registratur, antingen via e-post registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering, Registraturen, Pb 1060, 22111 Mariehamn. Ange även ärendets diarienummer ÅLR 2019/6486. Svar ska vara inkomna senast den 1 november 2019. 

Remissdokumentet och bilaga till remissdokumentet finns under rubriken "Bilagor" här intill.

Mer information lämnas av vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 (0)18 25456 eller e-post susanne.vavare@regeringen.ax

Publicerad 3.9.2019
Uppdaterad 3.9.2019