Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begäran om utlåtande över förslag till ändring av vattenlag med anledning av direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering

Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över förslag till motiveringar och lagtext för implementering av ramdirektivet för havsplanering.

Remissen genomförs som ett öppet förfarande vilket innebär att envar har rätt att skriftligen yttra sig över förslaget.

Utlåtanden ska inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering alternativt per e-post till registrator@regeringen.ax eller per post Ålands landskapsregering, Pb1060, 22111 Mariehamn senast onsdagen den 15 februari 2017 kl. 16.15.

Förslaget kan läsas under rubriken ”Bilagor” här intill.

Publicerad 21.12.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 21.12.2016 kl. 15:43