Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2.2021), 29.3.2021 (53/S3/290321) och 1.6.2021 (93/S3/01062021) om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt.

Rekommendationen tillämpas för tiden 24.6.2021 till 15.8.2021.

Rekommendationen finns som bilaga.

Publicerad 24.6.2021 kl. 23:22
Uppdaterad 2.7.2021 kl. 09:05