Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Evenemangsbidrag till företag

Landskapsregeringen har infört en stödordning gällande evenemangsbidrag riktat till små och medelstora företag. Stödet kompletterar de principer som redan finns gällande PAF medel till allmännyttiga organisationer. Ansökan kan göras fortlöpande för evenemang som ordnas utanför juli månad. Stödet kan uppgå till 40 % av de stödberättigande kostnaderna och kan erhållas i maximalt tre år för återkommande evenemang. Bidrag som understiger 5000 euro beviljas inte.

Ansökningsblankett och principer för ansökan

Publicerad 15.2.2022 kl. 08:51
Uppdaterad 15.2.2022 kl. 08:53