Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förlängning av stöd till landsbygdsföretag och jordbruk

Det temporära stödet till företag på landsbygden förlängs fram till juni 2021 och nedre gränsen för stödet sänks till 2000 euro och övre gränsen höjs till 80000 euro. Ansökningar kan lämnas in via Hyrrä från och med den 31 december 2020.

Information

Publicerad 21.12.2020 kl. 10:10
Uppdaterad 21.12.2020 kl. 10:23