Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6

Presentation av rapporten som finns i bilagan här intill.

Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och våld i familjen (Ekvalita, Malin Gustavsson/Christina Ahlzen,)

  • Lägesbild över hur pandemin har upplevts
  • Erika Boman, överlärare, programansvarig, Högskolan på Åland
  • Joakim Svensson, koordinator för barn-/ungdomsverksamhet, Folkhälsan på Åland 
  • Thomas Erickson, psykoterapeut, Ålands hälso- och sjukvård     
  • Reflektioner och diskussion

Social och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson, utbildnings och kulturminister Annika Hambrudd, utvecklingsminister Alfons Röblom, landskapsläkare Knut Lönnroth, bildningschef Mikael Rosbäck, ledande fältare Annika Humell

Frukostseminariet på Youtube

Publicerad 7.6.2021 kl. 12:58
Uppdaterad 7.6.2021 kl. 12:59