Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6

Presentation av rapporten som finns i bilagan här intill.

Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och våld i familjen (Ekvalita, Malin Gustavsson/Christina Ahlzen,)

  • Lägesbild över hur pandemin har upplevts
  • Erika Boman, överlärare, programansvarig, Högskolan på Åland
  • Joakim Svensson, koordinator för barn-/ungdomsverksamhet, Folkhälsan på Åland 
  • Thomas Erickson, psykoterapeut, Ålands hälso- och sjukvård     
  • Reflektioner och diskussion

Social och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson, utbildnings och kulturminister Annika Hambrudd, utvecklingsminister Alfons Röblom, landskapsläkare Knut Lönnroth, bildningschef Mikael Rosbäck, ledande fältare Annika Humell

Frukostseminariet på Youtube