Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Inbjudan till Kustdagen 2018

Ålands landskapsregerings miljöbyrå inbjuder till Kustdagen 2018 på Alandica Kultur & Kongress tisdagen 27 februari 2018. På seminariet deltar experter från SLU-typområden på jordbruksmark, SMHI-belastningsmodeller, Baltic 2020, SLU-Centrum för biologisk mångfald och Husö biologiska station. I seminariet ingår fri lunch och kaffe + kaka. 

Anmälan görs per e-post till susanne.vavare@regeringen.ax senast den 16 februari 2018.

Se utförligt program över Kustdagen 2018 under "Bilagor" här intill.

 

 

Publicerad 7.2.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 7.2.2018 kl. 12:03