Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet

Miljöbyrån inbjuder till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet i höst.

En ny samrådsprocess för vattendirektivet och det marina strategidirektivet ska genomföras under 2019 i syfte att ta fram uppdaterade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för vatten som ska gälla från 2021. Mot slutet av nästa år ska utkast av dokumenten finnas. Vi har för avsikt att samköra detta med framtagande av havsplan och färdplan för hållbarhetsmål 3 (vatten av god vattenkvalitet).

Som diskussionsunderlag bifogas en länk till dokumentet Väsentliga vattenvårdsfrågor
Här är en länk till tidigare ramdirektivet för vatten.

Ifall ni inte har möjlighet att delta på mötet så kan ni skicka input eller synpunkter via mejl, eller på annat sätt.

Vänligen anmäl er till Susanne Vävare, susanne.vavare@regeringen.ax, på miljöbyrån senast den 27 september eftersom vi ska bjuda på kaffe samt förbereda för mötet som ska genomföras enligt open space-metoden, d.v.s. diskussioner i små grupper. Vi har för avsikt att bjuda in en konsult som ska leda mötet.
 

HUR? NÄR?
Med hjälp av Open Space följande tillfällen/datum:

- Onsdag 2 oktober kl. 13-15 i Lagtingets konferensrum Rödhamn och Märket
  (Grupp: Byråer m.m. inom "huset")

- Fredag 4 oktober kl. 13-15 i Lagtingets konferensrum Rödhamn och Märket
  (Grupp: ÅPF, hushållningssällskap, fiskodlare m.fl.)

- Onsdag 9 oktober kl. 13-15 i Lagtingets konferensrum Rödhamn och Märket
  (Grupp: Vattenbolag och intresseorganisationer)

- Fredag 11 oktober kl. 13-15 i Lagtingets konferensrum Rödhamn och Märket
  (Grupp: Kommuner, intresserad allmänhet och politiker)

- Stormöte – kustvattendag i januari eller februari år 2020 för allmänheten,
   politiker och andra intresserade.
 

FRÅGOR att få svar på från deltagarna
Vattendirektivet – hur ställer vi om för att nå god vattenkvalitet och förebygga översvämning/torka o.s.v.?
Vad krävs för olika branscher och vem ska ansvara för genomförande? 
Vilka verktyg har vi (åtgärdsprogram, LBU-program skogsprogram, lagstiftning och budget, mm) och hur kan vi förbättra dem för att nå längre?
Tidsramar och delmål?

Förslag samkörning - Havsplanering. Förslag på diskussion:
Vad behöver vi tänka på, på kort och lång sikt?
Hur ska ha havet förvaltas, hur ska biologisk mångfald bibehållas när trycker på exploatering är stort?
Hur tillämpar vi ekosystemansatsen på bästa sätt? 

KONTAKT
Mer information lämnas av vattenbiolog Susanne Vävare vid miljöbyrån, telefon +358 18 25456 eller e-post susanne.vavare@regeringen.ax

Publicerad 4.7.2019 kl. 07:56
Uppdaterad 4.7.2019 kl. 08:13