Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ramdirektivet för vatten

I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande:

"Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant."

Friskt vatten är en livsnödvändighet. Det tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (t.ex. fiske och rekreation) och utgör vårt allra viktigaste livsmedel. I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre.

Åland som är en självstyrd del av Finland utgör ett eget avrinningsdistrikt. Därför måste vi på Åland liksom andra medlemsländer arbeta långsiktigt för att förbättra och/eller bibehålla en god vattenkvalitet samt skriva åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för våra vatten.

Landskapsregeringen har tagit fram ett vattenåtgärdsprogram och en förvaltningsplan som fastställdes den 10 december 2009 enligt vattenlagen för Åland och i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Vattendirektivet löper i sexåriga förvaltningscykler. Hösten 2015 fastställdes uppdaterade versioner.

Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Under åren 2019-2021 har arbete pågått med samrådsprocesser i syfte att ta fram nya remissdokument för åren 2022-2027.

Remisstiden varade i sex månader till den 22 juni 2021 och alla remiss-svar finns att tillgå hos registrator under dnr ÅLR 2020/9572.

Finland har också genomfört en remissperiod kopplat till vattendirektivet och information finns på https://www.miljo.fi/sv-FI/Vatten/Ytvattnens_status?f=Sodra_Osterbottens...

Kontaktuppgifter Åland
Vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 18 25456, e-post susanne.vavare@regeringen.ax
Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 18 25455, e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax

 

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 21.12.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 16.8.2021 kl. 08:53