Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ramdirektivet för vatten

I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande:

"Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant."

Friskt vatten är en livsnödvändighet. Det tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (t.ex. fiske och rekreation) och utgör vårt allra viktigaste livsmedel. I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre.

Åland som är en självstyrd del av Finland utgör ett eget avrinningsdistrikt. Därför måste vi på Åland liksom andra medlemsländer arbeta långsiktigt för att förbättra och/eller bibehålla en god vattenkvalitet samt skriva åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för våra vatten.

Landskapsregeringen har tagit fram ett vattenåtgärdsprogram och en förvaltningsplan som fastställdes den 10 december 2009 enligt vattenlagen för Åland och i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Vattendirektivet löper i sexåriga förvaltningscykler. Hösten 2015 fastställdes uppdaterade versioner.

Nu börjar en ny samrådsprocess

Nu påbörjas en ny samrådsprocess för vattendirektivets kommande förvaltningscykel 2022-2027. En uppdaterad Förvaltningsplan och nya vattenförbättrande åtgärder behöver tas fram.

Välkomna att skicka in synpunkter och förslag eller boka möten med miljöbyråns vattenbiologer. För inspiration och diskussion se länken "Väsentliga vattenvårdsfrågor 2022-2027" här intill under rubriken "Dokument".

Kontaktuppgifter till miljöbyråns vattenbiologer:

Vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 18 25456, e-post susanne.vavare@regeringen.ax

Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 18 25455, e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 10.2.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 10.2.2020 kl. 13:30