Ramdirektivet för vatten

I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande:

"Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant."

Friskt vatten är en livsnödvändighet. Det tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (t.ex. fiske och rekreation) och utgör vårt allra viktigaste livsmedel. I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre.

Åland som är en självstyrd del av Finland utgör ett eget avrinningsdistrikt. Därför måste vi på Åland liksom andra medlemsländer arbeta långsiktigt för att förbättra och/eller bibehålla en god vattenkvalitet samt skriva åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för våra vatten.

Landskapsregeringen fastställde det första vattenåtgärdsprogrammet och en förvaltningsplanen den 10 december 2009, i enlighet med vattenlagen för Åland och EU:s vattendirektiv.

Vattendirektivet löper i sexåriga förvaltningscykler. En ny samrådsprocess och remissrunda genomfördes 2019-2021. Uppdaterade och fastställda dokument för perioden 2022-2027 ligger som dokument nedan.

Kontaktuppgifter Åland
Vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 18 25456, e-post susanne.vavare@regeringen.ax
Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 18 25455, e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax

Dokument: