Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ramdirektivet för vatten

I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande:

"Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant."

Friskt vatten är en livsnödvändighet. Det tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (t.ex. fiske och rekreation) och utgör vårt allra viktigaste livsmedel. I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre.

Åland som är en självstyrd del av Finland utgör ett eget avrinningsdistrikt. Därför måste vi på Åland liksom andra medlemsländer arbeta långsiktigt för att förbättra och/eller bibehålla en god vattenkvalitet samt skriva åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för våra vatten.

Landskapsregeringen har tagit fram ett vattenåtgärdsprogram och en förvaltningsplan som fastställdes den 10 december 2009 enligt vattenlagen för Åland och i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Vattendirektivet löper i sexåriga förvaltningscykler. Hösten 2015 fastställdes uppdaterade versioner.

Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Vattenvården är allas vår uppgift. Ge respons under den 22.12.2020- 22.6.2021 på förslagen till Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027.

Information om vattens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i förvaltningsdokumenten som nu går på remiss. Vi vill höra dina åsikter om de planerade åtgärderna och ni får även komma med ytterligare åtgärdsförslag. Vi vill även gärna ha förslag på hur olika aktörer kan bidra till att uppnå god vattenstatus. De åländska förslagen till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 är:

  • Landskapsregeringens begäran om utlåtande
  • Förvaltningsplanen 2022-2027
  • Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027
  • Miljörapport om förslag till förvaltningsplan för Ålands vattenförvaltningsområde 

Du finner dokumenten som länkar överst i listan här nedan.

Skicka in dina synpunkter till Ålands landskapsregering senast den 22 juni 2021 kl. 16.15 och märk synpunkterna ”ÅLR 2020/9572”. Sänd dem antingen per e-post eller med vanlig post till någon av följande adresser:

registrator@regeringen.ax

Eller:

Ålands landskapsregering
Registraturen – Dnr ÅLR 2020/9572
Pb 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Övriga Finlands genomförande
Förslagen till vattenförvaltningsdokument 2022-2027 omfattar nästan hela Finland. Remissförfarande pågår även i övriga Finland under perioden 2.11.2020-14.5.2021. Ytterligare information om de finska förvaltningsdokumenten finns på följande webbplats

miljö.fi  (dock huvudsakligen på finska).

Kontaktuppgifter Åland
Vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 18 25456, e-post susanne.vavare@regeringen.ax
Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 18 25455, e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax

 

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 21.12.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 21.12.2020 kl. 12:05