Landskapsregeringen har antagit ett åtgärdsprogram för äldrepolitiken 2024–2027 och det äldrepolitiska programmet finns nu i en lättläst version

Nu finns landskapsregeringens äldrepolitiska program, Ett äldrevänligt Åland 2023–2030, även i en lättläst version. 

Baserat på de långsiktiga politiska målsättningarna i Ett äldrevänligt Åland 2023–2030, har ett separat åtgärdsprogram för perioden 2024–2027 utarbetats. Landskapsregeringen antog åtgärdsprogrammet 13.2.2024. 

Den lättlästa versionen av det äldrepolitiska programmet samt åtgärdsprogrammet 2024–2027 hittar du under "Bilagor" här intill.

Kontakt
Specialsakkunnig Susanne Broman
Socialvårdsbyrån
susanne.broman@regeringen.ax