Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen har 14.7.2021 reviderat rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands.

Karantänrekommendationen har reviderats på grund av den nya lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 701/2021) som trädde ikraft i måndags 12.7.2021.  

Ålands landskapsregering rekommenderar frivillig karantän i sju (7) dygn efter inresa till Åland från riskområde utomlands. Den frivilliga karantänen kan avbrytas med ett negativt covid-19 test som har utförts tidigast 72 timmar efter ankomst till Finland.

Definitionen av riskområde utomlands har ändrats till att följa de gränsvärden för gröna områden som gemensamt har överenskommits på EU-nivå. Landskapsregeringens rekommendation hänvisar till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s karta till stöd för EU:s gemensamma principer för resande under covid-19 pandemin.

Det innebär att resande från stora delar av Sverige och hela Estland i dagsläget är undantagna i karantänrekommendationen enligt ECDC:s senast uppdaterade karta från 8.7.2021.

ECDC:s senast uppdaterade karta från 8.7.2021

Tidigare undantag som gäller nödvändiga resor av bland annat arbetsrelaterade- och familjeskäl där karantänen skulle innebära ett uppenbart hinder är kvar.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Publicerad 14.7.2021 kl. 13:45
Uppdaterad 14.7.2021 kl. 13:45