Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019

Den preliminära utbetalningstiden för stöden hittar du i bilagan.

Publicerad 7.3.2019
Uppdaterad 7.3.2019