Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet

Nytt stöd till företag inom logiverksamheten

Ålands landskapsregering har idag den 29 januari 2021 fastställt principer för beviljande av ett tillägg till stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24.3.2020) eller tillfälligt utökat likviditetsstöd (15.5.2020) gällande företag inom logiverksamhet.

Företag verksamma inom logiverksamhet har drabbats särskilt hårt av de begränsningar som införts med anledning av covid-19 pandemin, vilket inneburit stora negativa konsekvenser för utvecklingen av gästnätter på kommersiella boendeanläggningar på Åland. Totalt under högsäsongen, perioden maj till och med augusti 2020, har antalet övernattningar minskat med 60 procent jämfört med samma period 2019.

Tilläggsstödet till logiverksamhet är uppdelat på två stödtyper avsedda att uppmuntra företagen till anpassning av verksamheten för att hitta nya kunder genom bl.a. marknadsföring och affärsutveckling. Sökanden som beviljats ett tillfälligt eller tillfälligt utökat likviditetsstöd på basen av en beviljad likviditetskredit hos ett kreditinstitut (bank) kan söka om ett tillägg om 20 procentenheter utöver de 20 % som företaget tidigare beviljats. Detta under förutsättning att sökanden påvisar att 100 % av beviljad kredit har lyfts.

Företag som inte har erhållit en likviditetskredit av ett kreditinstitut men där en ny kapitalinsats tillförs företaget (kapitallån efterställt andra lån) kan beviljas ett särskilt krisstöd om 40 % av tillfört kapital till företaget.

Ansökan om ett tilläggsstöd inlämnas till landskapsregeringens registrator från den första februari 2021.Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Publicerad 29.1.2021 kl. 09:49
Uppdaterad 29.1.2021 kl. 10:54