Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Plaststrategin på remiss

Den åländska plaststrategin skickas ut på remiss under perioden 6 november till och med den 4 december 2018. Remissvaren skickas till Ålands landskapsregering, Registraturen, Pb. 1060, AX-22111 Mariehamn före kl. 16.15 den 4 december 2018. Svaren ska vara märkta med diarienumret ÅLR 2017/7332.

Remissversionen av plaststrategin kan läsas under "Bilagor" här intill.

Publicerad 6.11.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 6.11.2018 kl. 10:37