Plaststrategin på remiss

Den åländska plaststrategin skickas ut på remiss under perioden 6 november till och med den 4 december 2018. Remissvaren skickas till Ålands landskapsregering, Registraturen, Pb. 1060, AX-22111 Mariehamn före kl. 16.15 den 4 december 2018. Svaren ska vara märkta med diarienumret ÅLR 2017/7332.

Remissversionen av plaststrategin kan läsas under "Bilagor" här intill.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 6.11.2018