Programhandling västra Föglö

Projekt västra Föglös programhandling är sammanställd och finns nu upplagd på webbplatsen. I programhandlingen sammanfattas resultatet från arbetet i programskedet. Där presenteras bl.a. i korthet projektets bakgrund, syfte och mål samt slutsatser som tidigare utredningar kommit fram till samt vad Landskapsregeringens beslut att gå vidare med Projekt västra Föglö medför i praktiken.

Informationsblad 2 finns även upplagt på webbplatsen. Där beskrivs vad som har hänt i projektet under december 2017 och januari 2018. 

Projekt västra Föglö

Publicerad 9.2.2018
Uppdaterad 9.2.2018