Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta

Landskapsregeringen beslutar att genomföra ett remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta. Remissperioden sträcker sig från och med 18 februari 2020 till och med den 31 mars 2020. Se remissdokumentet ”Vattenskyddsområden för grundvattenbrunnar i Vestergeta” under rubriken ”Bilagor” här intill.

Synpunkter ska vara inkomna till Ålands landskapsregering, Pb 1060, AX-22111 Mariehamn senast den 31.3.2020 kl. 16.00. Märk synpunkterna med dnr ÅLR 2017/3457.

Publicerad 18.2.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 18.2.2020 kl. 13:56