Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Vattenvården är allas vår uppgift. Ge respons under den 22.12.2020- 22.6.2021 på förslagen till Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027.

Information om vattens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i förvaltningsdokumenten som nu går på remiss. Vi vill höra dina åsikter om de planerade åtgärderna och ni får även komma med ytterligare åtgärdsförslag. Vi vill även gärna ha förslag på hur olika aktörer kan bidra till att uppnå god vattenstatus. De åländska förslagen till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2022-2027 finner du här:

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirek…

Skicka in dina synpunkter till Ålands landskapsregering senast den 22 juni 2021 kl. 16.15 och märk synpunkterna ”ÅLR 2020/9572”. Sänd dem antingen per e-post eller med vanlig post till någon av följande adresser:

registrator@regeringen.ax

Eller:

Ålands landskapsregering
Registraturen – Dnr ÅLR 2020/9572
Pb 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Övriga Finlands genomförande
Förslagen till vattenförvaltningsdokument 2022-2027 omfattar nästan hela Finland. Remissförfarande pågår även i övriga Finland under perioden 2.11.2020-14.5.2021. Ytterligare information om de finska förvaltningsdokumenten finns på följande webbplats

miljö.fi (dock huvudsakligen på finska)

Kontaktuppgifter Åland
Kontaktuppgifter till miljöbyråns vattenbiologer:
Vattenbiolog Susanne Vävare, tel. +358 18 25456, e-post susanne.vavare@regeringen.ax
Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. +358 18 25455, e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax