Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restriktionszonen för fågelinfluensa har avvecklats

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har den 3 mars 2017 beslutat att avveckla övervakningsområdet som inrättats på Åland pga. att fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar. Därmed upphör kravet på desinficering av händer och skor vid besök hos fjäderfä. Genom detta beslut är alla restriktionszonerna för fågelinfluensa avvecklade.

Kravet på att fjäderfä ska hållas inomhus till och med den 31 maj gäller dock fortsättningsvis.

Läs mera på landskapsregeringens hemsida

http://www.regeringen.ax/miljo-natur/djurskydd/smittsamma-djursjukdomar

 

Kontaktuppgift:

Byråchef Helena Blomqvist, +358 18 25460

Publicerad 3.3.2017 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:26