Skrotbilsstöd

Landskapsregeringen har uppdaterat reglerna för skrotbilsstödet och tagit fram ansökningsblanketter. De nya reglerna och blanketter hittas på landskapsregeringens webbsida om skrotbilar.