Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön

Ålands landskapsregering antog idag en plaststrategi för Åland.

Plaststrategin syftar till att samla kunskap om plast och mikroplast i miljön samt att öka kunskapen om plastens miljöpåverkan, och därmed ökad miljömedvetenhet.  Dokumentet fungerar också som en vägledning för hur var och en kan minska spridningen av plast och mikroplast.

Plaststrategin tar även upp vad som är på gång inom till exempel EU, internationellt samt på Åland med problembilder och åtgärdsförslag inom utvalda fokusområden. För att komma tillrätta med ett problem behöver man veta hur situationen ser ut idag och vilka alternativ till lösningar som finns.

Läs plaststrategin under "Bilagor" här intill.

Publicerad 13.6.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 13.6.2019 kl. 10:05