Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvärderingsrapporten "Covid-19 pandemins första två år på Åland" antagen

Ålands landskapsregering antog och publicerade den 16.6.2022 utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder.

Rapporten hittar du under "bilagor" härintill eller följ nedanstående länk:
Utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder

Ett informationstillfälle/seminarium gällande rapporten anordnades under eftermiddagen torsdagen den 16 juni 2022, vilket spelades in och kommer att finnas tillgängligt på landskapsregeringens YouTube-kanal efteråt. 

Publicerad 16.6.2022 kl. 11:14
Uppdaterad 17.6.2022 kl. 11:37