Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

15.6.2018 - Riksskogstaxering 2018

Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›

23.5.2018 - Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica

Landskapsregeringen arrangerar ett sjöfartspolitiskt seminarium under Sjöfartens Dag på Alandica, se program under bilagor. Hela programmet, utställare och deltagare finns på www.sjofart.ax.
Läs mer om Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica ›

23.5.2018 - Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017

Rapporten är nu klar och sammanställningen finns att läsa på hemsidan.
Läs mer om Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017 ›

4.5.2018 - Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen

Stödinformationen till lantbrukarna finns på landskapsregeringens YouTube sida. Adressen är https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen. Thomas Svahnströms presentation hittas under bilagor på...
Läs mer om Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen ›

2.5.2018 - Stödinformationstillfällen till lantbrukare

Tid: Torsdag 3 maj kl 18.30 – 21.,00               Plats:  Lagtingets auditorium   Tid: Tisdag 22 maj  kl 12.00– 16.00              Plats:   Lagtingets auditorium   Föreläsare Bertel Storsved från...
Läs mer om Stödinformationstillfällen till lantbrukare ›

19.4.2018 - Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)!

Kom ihåg kvalitetstestet!  Kvalitetstestet för alla som har ett gällande åtagande om balanserad användning av näringsämnen skall vara inlämnat senast 30.4.2018. Det går att lämna in elektroniskt i...
Läs mer om Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)! ›

29.3.2018 - Det nya lagförslaget om avbytarstöd

Vad innebär det nya lagförslaget om avbytarstöd Lagtinget tog den 12 mars 2018 beslut om några ändringar i Lagen om avbytarstöd. Det innebär att
Läs mer om Det nya lagförslaget om avbytarstöd ›

30.1.2018 - Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018

Jordbruksbyrån utkommer med årets första informationsblad   I informationsbladet finns information om vårens tidtabell för utbetalningar, påminnelse om kvalitetstest av åkerjord, information om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018 ›

21.12.2017 - Reviderade principer för stöd till näringslivet

Ålands landskapsregering har den 21 november 2017 fastställt nya principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet undernäringsavdelningens förvaltningsområde. Principerna ersätter...
Läs mer om Reviderade principer för stöd till näringslivet ›

4.12.2017 - Stödutbetalningar

Vecka 46 betalades förskottet (85%) för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark och naturbeten med höga naturvärden ut. Förra veckan (...
Läs mer om Stödutbetalningar ›

Sidor