Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

27.3.2019 - AlandicaDebatt arrangeras i år av landskapsregeringen i samarbete med nätverket bärkraft.ax och deras medaktörer

AlandicaDebatt ska erbjuda en arena för samhällssamtalet på svenska i Finland där också medaktörerna i nätverket bärkraft.ax ser samarrangemanget av AlandicaDebatt som en god plattform för...
Läs mer om AlandicaDebatt arrangeras i år av landskapsregeringen i samarbete med nätverket bärkraft.ax och deras medaktörer ›

4.2.2019 - Kommunindelningsutredning

Kommunindelningsutredare från Henricson Ab överlämnade idag till Ålands landskapsregering sina slutrapporter över kommunindelningsutredningarna för samarbetsområden Skärgården, Norra Åland och Södra...
Läs mer om Kommunindelningsutredning ›

8.11.2018 - Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun

Genom beslut nr 766 Rk1a ÅLR 2018/9344 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun...
Läs mer om Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun ›

8.11.2018 - Initiativ till gränsjustering mellan Lumparlands och Vårdös kommuner

Genom beslut nr 767 Rk1a ÅLR 2018/9352 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Vårdö och Lumparland. De berörda...
Läs mer om Initiativ till gränsjustering mellan Lumparlands och Vårdös kommuner ›

19.10.2018 - Landskapsregeringen upphandlar e-röstning

Landskapsregeringen begär via Åda Ab in anbud på röstning via internet vid lagtingsvalet den 20 oktober 2019. Anbud begärs på en service som omfattar ett system för internetröstning som ska kunna...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar e-röstning ›

18.9.2018 - Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet

Folkhälsomyndigheten i Sverige och organisationen Sveriges kommuner och landsting arrangerar konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” i Uppsala den 17-18 september 2018. De cirka 400 deltagarna i...
Läs mer om Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet ›

24.8.2018 - ReGeneration 2030 lanserade sitt första manifest

Närmare 100 ungdomar och unga vuxna (15-29 år) från de nordiska länderna, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Färöarna och Åland möttes i helgen i Mariehamn för premiärupplagan av...
Läs mer om ReGeneration 2030 lanserade sitt första manifest ›

14.8.2018 - Glad Pride-vecka till alla!

Landskapsregeringen har den 13 augusti tillsatt en arbetsgrupp som har som uppdrag att fram till maj 2019 ta fram ett handlingsprogram för trygghet, trivsel och möjligheter för HBTQIA-personer på...
Läs mer om Glad Pride-vecka till alla! ›

13.6.2018 - Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Statusrapport 2 offentliggjordes tidigare idag på årets Forum för samhällsutveckling. Årets statusrapport fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna...
Läs mer om Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ›

1.6.2018 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt

Den 18 maj hade utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt femte ordinarie möte. Det var samtidigt det första mötet i den nya mandatperioden (2018-2019). Rådets rollförklaring för mandatperioden...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt ›

Sidor