Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen, Reviderad 22.6.2022

Ålands landskapsregering beslöt att fastställa revideringar i "Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen" att gälla från 1.8. 2022 och tills vidare.

Revideringarna gäller förtydliganden inom den grundläggande yrkesutbildningen, avsnitt 6.2.3.Lärande i arbete och avsnitt 6.9.5 Yrkesprov.

Dokument: