Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Översyn av kommunal lagstiftning

Rapporten är ett tjänstemannaförslag till möjliga förändringar inom kommunal lagstiftning som leder till minskade kostnader för kommunerna.

Förslaget överlämnades till landskapsregeringen som underlag för politisk behandling den 30 augusti 2016.

Ämne: 
Åländsk lagstiftning
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:28
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:48