Översyn av kommunal lagstiftning

Rapporten är ett tjänstemannaförslag till möjliga förändringar inom kommunal lagstiftning som leder till minskade kostnader för kommunerna.

Förslaget överlämnades till landskapsregeringen som underlag för politisk behandling den 30 augusti 2016.

Ämne: 
Åländsk lagstiftning
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017