Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen

Rapporten utgör ett underlag till en utbildningspolitisk diskussion om högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling, atttraktionskraft och omställning till ett hållbart samhälle.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 2.2.2021 kl. 16:32
Uppdaterad 2.2.2021 kl. 16:33