Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen

Rapporten utgör ett underlag till en utbildningspolitisk diskussion om högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling, atttraktionskraft och omställning till ett hållbart samhälle.

Dokument: