Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvärdering av avbytarsystemet för perioden 2015-2016

Rapporten är en utvärdering av hur nya lagen om avbytarstöd (2014:53 samt 2015/47)) utfallit. Målsättningen var att ge de åländska husdjursgårdarna möjlighet att beskriva hur de upplevt att den privatisering av systemet som genomfördes 2015 har påverkat deras möjlighet att hålla ledighet/sjukledighet. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder baserade på utredningen.

Ämne: 
Näringsliv och företagande
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:12
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:54