Seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra

Den 14 februari klockan 13:00-16:00 arrangerar landskapsregeringen och ÅSUB (med flera) ett seminarium, vid detta seminarium presenteras och analyseras resultaten i ÅSUBs "Tillitsstudie för Åland...

Utbildningsbyrån får årets Rädda Barnen-pris

För insatser i Barnkonventionens anda tilldelas Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering Rädda Barnen-priset år 2022. Traditionsenligt överraskades vinnaren tillsammans med åländsk media Nya...

Korrigerad utbetalning av studiestöd

Landskapsregeringen betalar ut korrekt studiestöd till dem som blev utan eller fick för lite studiestöd den 20 september. Korrigeringen utbetalas senast under fredagen den 23 september.

Störningar i utbetalningen av studiestöd den 20 september 2022

Ett antal utbetalningar av studiestöd har idag blivit felaktiga vid en extra utbetalning av stöden. Landskapsregeringen hanterar utbetalningarna av studiestöd för AMS räkning och rapporterar...

Läroplan för barnomsorgen på Åland

Landskapsregeringen beslöt 7.6 2022 anta den nya läroplanen för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022.

Skolor i Finland firar Ålandsveckan för att uppmärksamma landskapets jubileumsår

Finländska skolor firar Ålandsveckan från den 21 till den 25 mars 2022, med mycket program på olika håll i landet. Ålandsveckan samordnas av statsrådets kansli, och i genomförandet av veckan deltar...

Landskapsregeringen har antagit nya läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning

De reviderade läroplanerna skapar förutsättningar för en modern säkerhetsutbildning

grit:lab – the new coding school

Låter det intressant med en skola utan lärare där du kan utforska kodningsvärlden genom en spelifierad inlärningsprocess? I så fall kan du gå in på Ålands gymnasiums webbplats och läsa mera om...

På tal om jämställdhet – Åland 2021

Fickboken På tal om jämställdhet med statistik över kvinnors och mäns situation på centrala områden på Åland har utkommit. Publikationen ges ut vart fjärde år och belyser hur jämställdheten ser ut på...

Läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning på remiss

Förslag till reviderade läroplaner skapar förutsättningar för en modern säkerhetsutbildning – både för körkortstagare och branschen   

Fortsatt distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 samt på gymnasienivå från 3.5.2021

För att förebygga spridning av coronavirussmitta beslöt landskapsregeringen att mun- och nässkydd fortsätter att distribueras till skolorna på Åland och delas ut till elever från och med årskurs 7...

Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4-30.4.2021

För att förebygga coronavirussmitta (enligt beslut ÅLR 2021/2947) kommer mun- och nässkydd att fortsätta att distribueras till skolorna och delas ut till elever från och med årskurs 7 samt till...

16.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland

16.3.2021 Rekommendation om distansundervisning  i Högskolan på Åland. Informationen har skickats till Högskolan på Åland. Beslutet finns i dokumenten under rubriken Bilagor.

Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

16.3.2021 Rekommendation om distansundervisning  i landskapets skolor på gymnasienivå och  inom fria bildningen. Informationen har skickats till landskapets skolor och Mariehamns stad. Beslutet finns...

Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå

För att förebygga coronavirussmitta (enligt beslut ÅLR 2021/2102) kommer mun- och nässkydd att distribueras till skolorna och delas ut till elever från och med årskurs 7 samt till elever vid Ålands...

Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland. Informationen har skickats till Högskolan på Åland Beslutet finns i dokumenten under rubriken Bilagor.

Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning  i landskapets skolor på gymnasienivå och  inom fria bildningen. Informationen har skickats till landskapets skolor och Mariehamns stad. Beslutet finns...

Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19

9.3.2021 Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19. Informationen har skickats till kommunerna och berörda inom barnomsorgen. Den korrigerade informationen finns i...

Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande Covid-19

4.3.2021 Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och kommunernas barnomsorg på Åland. Den uppdaterade...

Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19

2.3.2021 Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland. Den uppdaterade...

Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19

26.2.2021 Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland. Den uppdaterade...

Landskapsregeringen har beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland under perioden 1.3.2021-12.3.2021.

Landskapsregeringen rekommenderar återgång till närundervisning

PRESSMEDDELANDE 14 januari 2021 Landskapsregeringen har idag 14.1.2021 rekommenderat återgång till närundervisning från och med 18.1.2021. Rekommendationen gäller undervisningen i Högskolan på Åland...

Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

4.1.2021 Rekommendation om distansundervisning i Ålands gymnasiums skolor, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn under perioden 7.1 – 17.1.2021. Perioden för...

Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 17.12.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Information och riktlinjer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin. Den uppdaterade versionen av...